I Suwalskie Teatr-Akcje
Program O imprezie Informacje prasowe Galerie Księga gości

Organizatorem I Suwalskich Teatr-Akcji jest Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej "Nie Po Drodze". Projekt jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego "Promocja Twórczości". Projekt dofinasowały Fundacja Kronenberga oraz Fundacja J&S Pro Bono Poloniae. Impreza jest wspierana ze środków budżetowych Miasta Suwałki. Projekt "Prometeusz" Grupy Kuglarskeij Behemot zrealizowano w ramach programu "MAKE A CONNECTION - Przyłącz się" Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Firmy NOKIA

Dnia 25.08.2006 roku, w piątek, odbędzie się akcja uliczna, pod tajemniczym tytułem "P.O.D.". Będzie ona przeprowadzona w godzinach od 11:30 do 16:30 na ulicy Chłodnej w Suwałkach. Pomysłodawcą oraz koordynatorem tej akcji jest Daniel Źródlewski z Teatru Karton ze Szczecina. Akcja miała swoją premierę w lipcu 2004 roku podczas Festiwalu Artystów Ulicy w Szczecinie. Mogłabym odszyfrować wszystkim zainteresowanym zagadkową nazwę "P.O.D", uważam jednak, że dużo więcej radości da Wam samodzielne dochodzenie i rozszyfrowanie kryjącej się pod tym skrótem pełnej nazwy akcji. Na pewno pomoże wam w tym piątkowy spacer na ulicę Chłodną w godzinach trwania akcji. Kolejny raz serdecznie zapraszam zainteresowanych.

Od 22-go sierpnia 2006 roku odbywają się na Suwalszczyźnie, w ramach projektu "Prometeusz" Grupy Kuglarskej Behemot i I Suwalskich Teatr-Akcji 2006, warsztaty teatralne trzech grup artystycznych: Grupy Kuglarskiej Behemot i Teatru Form Czarno-Białych Plama z Suwałk (www.teatr-plama.art.pl) oraz Teatru Karton ze Szczecina (www.teatrkarton.of.pl). Projekt "Prometeusz" jest realizowany w ramach programu "MAKE A CONNECTION" Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Firmy NOKIA. Celem warsztatów jest przygotowanie wspólnego spektaklu "Prometeusz - walka o ogień". To widowisko będziemy mogli obejrzeć 26 sierpnia 2006, w sobotę, o godzinie 20:30 na dziedzińcu byłego Kolegium Nauczycielskiego (ul. Kościuszki 6) w Suwałkach.

Według mitologii greckiej Prometeusz był tytanem, który ulepił człowieka przy użyciu gliny i wody z rzeki Panopeus w Fokidzie. Człowiek był uformułowany na podobieństwo bogów. Następnie Prometeusz ulitowawszy się nad niedolą i bezradnością człowieka, ukradł dla niego ogień ze stajen boga Słońca - Heliosa. W ten sposób stał się dobroczyńcą ludzkości. Prometeusz, za swoją dobroć i litość okazaną człowiekowi, musiał odcierpieć wyznaczoną, przez władcę bogów - Zeusa, karę. Odbywał swą karę na pustynnym miejscu, gdzieś w górach Kaukazu, gdzie głodny sęp wyżerał mu przez cały dzień wątrobę. Męczarniom jego nie było końca, ponieważ co noc wątroba odrastała. Wierząc mitologii, powinniśmy uznać, iż Prometeusz cierpi do dziś w samotności.

Tekstami źródłowymi do przygotowywanego przedstawienia "Prometeusz - walka o ogień" są: "Prometeusz Skowany" Ajschylosa, "Mitologia Greków i Rzymian" Zygmunta Kubiaka oraz "Mity greckie" Roberta Gravesa. Historia Prometeusza ma być podstawą teatralnych działań. Młodzi artyści spróbują pokazać nam swoją interpretację mitu o Prometeuszu, jego ponadczasowość i jego współczesne oblicze, oraz to, w jaki sposób go rozumieją. Otrzymany ogień od Prometeusza jest wewnętrzną siłą i mocą człowieka. Jest ogniem, który nigdy nie wygasa. Jest to ogień fizyczny, jak i mentalny, który jest również życiodajną siłą współczesnego człowieka. "Prometeusz - walka o ogień" ma być spektaklem przywołującym mit o Prometeuszu, ale przede wszystkim ma przypomnieć nam o znaczeniu i symbolice "ognia".

Spektakl będzie wypadkową wielu form teatralnych. Będą przeplatać się dialogi zapośredniczone z tekstów dramaturgii antycznej z tymi, na co dzień używanymi. Widowisko będzie próbą połączenia kilku dziedzin sztuki: teatralnej z tańcem współczesnym, wplatane w to będą elementy sztuki tańca z ogniem oraz technika chodzenia na szczudłach - czyli typowe środki wyrazu teatru plenerowego. Sami koordynatorzy przedsięwzięcia - Daniel Źródlewski z Teatru Karton ze Szczecina, Agata Włodarczyk - lider Grupy Kuglarskiej Behemot z Suwałk oraz Marcin Lewoń z Teatru Form Czarno-Białych Plama z Suwałk - mówią, że będzie to spektakl barwny w przekazie, lecz oszczędny w kolorystyce wyrazu. Myślę, że sam fakt, iż spektakl jest przygotowywany przez trzech różnych koordynatorów oraz przez grupę młody ludzi, nada temu widowisku kolejne odcienie i barwy przekazu oraz możliwości odczytania treści w nim zawartych, treści tych antycznych i zupełnie współczesnych.
Copyright © Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej "Nie Po Drodze"