I Suwalskie Teatr-Akcje
Program O imprezie Informacje prasowe Galerie Księga gości

Organizatorem I Suwalskich Teatr-Akcji jest Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej "Nie Po Drodze". Projekt jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego "Promocja Twórczości". Projekt dofinasowały Fundacja Kronenberga oraz Fundacja J&S Pro Bono Poloniae. Impreza jest wspierana ze środków budżetowych Miasta Suwałki.

Przypominamy, iż w najbliższą środę, to jest 16-go sierpnia, o godzinie 21:00 w Parku Konstytucji 3-go Maja w Suwałkach, odbędzie się spektakl Teatru Biura Podróży "Carmen Funebre".

Teatr Biuro Podróży (www.tbp.ipoznan.pl/indexpl.html) został założony w roku 1988 przez Pawła Szkotka. Jest to jeden z najciekawszych polskich teatrów alternatywnych wyrastających z doświadczeń generacji kontrkultury. Możemy znaleźć w nim odwołania do teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego, Gardzienic czy Teatru Ósmego Dnia z Poznania. Tomasz Plata pisał, iż "Biuro Podróży wzięło od Laboratorium znacznie więcej niż tylko regułę ciężkiego treningu aktorskiego oraz ideę aktu całkowitego (...). Członkowie zespołu udowodnili, że interesują ich niemal dokładnie te same tematy, które wcześniej były przedmiotem zainteresowania Grotowskiego, i które po Grotowskim podjęła cała generacja kontrkultury. Opresywna funkcja systemów społecznych, napięcia powstające na styku społeczność-zbuntowana jednostka, bluźnierstwo lub ofiara jako szansa na zachowanie przez jednostkę godności - do wszystkich tych kwestii Biuro powracało wytrwale i systematycznie." ("Dialog" 1999, nr 10). Szkotak w swych spektaklach porusza najbardziej drażliwe problemy minionego stulecie, takie jak wojna, odpowiedzialność nauki i zdobywanej wiedzy, czy też stosunek do wiary. Są to tematy uniwersalne, które nie wygasły wraz z nowym tysiącleciem i nadal decydują o kształcie naszego świata.

Teatr Biuro Podróży jest teatrem, który zjeździł ze swymi spektaklami niemalże cały świat. Moglibyśmy uznać, że zadziałał w przypadku tego teatru pewien rodzaj magii, który przełożył założenia oraz znaczenie samej nazwy teatru i wprowadził je do świata realnego. Często Paweł Szkotak wypowiadając się stwierdza, że być może sama nazwa przyczyniła się do licznych podróży owego teatru. Jest to teatr stale przemieszczający się i poszukujący nowych środków wyrazu. Nie są to jedynie wędrówki rzeczywiste, lecz również są to wędrówki metaforyczne. Jest to "biuro podróży" po świecie realnym, ale przede wszystkim po świecie imaginacji i wyobraźni.

Każdy spektakl Teatru Biuro Podróży przygotowuje zespół pod kierunkiem reżysera. Przedstawienie powstaje dzięki pełnej współpracy i wspólnych poszukiwań najlepszego, dla danej sceny, środka wyrazu. Sposób ich gry wyznacza również przestrzeń, w której działają: plac, ulica, plener. Owa przestrzeń wymusza pewnego rodzaju kreatywność u reżysera i jego aktorów. Stąd, możemy odnaleźć w tym teatrze elementy teatru ulicznego, plenerowego i cyrku. Teatr Biuro Podróży cechuje niesamowita plastyczność przedstawienia. Każdy z ich spektaklów dostarcza olbrzymiej dawki wrażeń. Barwa, kolory, dźwięki, kształty i układy poszczególnych scen silnie oddziaływają na nasze emocje i zmysły. Całość układa się w niesamowite i niezapomniane obrazy. Trudno byś wobec nich obojętnym. Posługują się językiem "metafor i obrazów". W większości są to spektakle plenerowe, w których słowo zastępowane jest przez wyrazisty ruch, gest, znak, symbol. Dzięki takim środkom wyrazu, możemy odczytywać kryjącą się za nimi treści. Spektakle Biura Podróży pozostają długo w pamięci widzów.

Środowe przedstawienie - Carmen Funebre - powstało w 1994 roku. Inspiracją powstania tego spektaklu były konflikty etniczne, rodzący się nacjonalizm oraz wojna w Bośni. Są to zdarzenia przepełnione ludzkim cierpieniem. Aktorzy Teatru Biura Podróży spotkali się z uchodźcami z byłej Jugosławii. Efektem tych spotkań powstał owy spektakl - Carmen Funebre. Aktorzy pod kierunkiem Pawła Szkotka utworzyli wiele uniwersalnych metafor opisujących los wygnańców. Spektakl wzbudza wiele emocji i przywołuje w naszych głowach obrazy współczesnego świata, które nie są wolne od opresji i przemocy. Tematyka spektaklu Carmen Funebre nie należy do "łatwych, miłych i przyjemnych", ale rolą teatr nie jest jedynie cieszyć i zabawiać. Teatr, tak jak i pozostałe dziedziny sztuki, ma nas pobudzać do refleksji, ma nam otwierać oczy na to, czego nie chcielibyśmy widzieć.

Teatr Biuro Podróży należy do grupy teatrów alternatywnych, ale moglibyśmy się dopatrywać się w jego działaniu, pewnych mechanizmów teatru antycznego. Jednym z nich byłoby wywołanie u widza uczucia "litości i trwogi" - doznanie Katharsis w trakcie oglądania spektaklu teatru współczesnego. Carmen Funebre wyzwala takie uczucia.

Teatr Biuro Podróży za spektakl - Carmen Funebre - otrzymał w 1995 roku, na jednym z największych Międzynarodowych Festiwali Sztuki w Edynburgu, nagrody: Fringe First i Critic?s Award.
Copyright © Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej "Nie Po Drodze"